Special gym

Special gym is een gymgroep voor kinderen die niet zo makkelijk bewegen, bijvoorbeeld door een motorische achterstand of een verstandelijke beperking.
Bij Hanze Gym Hattem krijgen kinderen in een kleine groep gymnastiek aangeboden op hun eigen niveau. Het ervaren van plezier in bewegen staat hierbij voorop. 

Spelenderwijs worden verschillende bewegingsvormen geoefend zoals balanceren, klimmen, klauteren, springen, duikelen en rollen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan vaardigheden als rollen, stuiteren, vangen, gooien, werpen en mikken. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. Elke les is anders, maar altijd met de intentie om bewegen zo leuk mogelijk te maken. 

Kijk voor de lestijd van special gym in het lesrooster.