Aerobics / steps

Elke les wordt gestart met een pittige warming-up waarbij alle spiergroepen worden aangesproken. De spieren worden warm en los en u wordt lichamelijk en geestelijk voorbereid op de rest van de les. Daarna volgt de kern van de les. Deze is iedere les anders. De ene keer wordt er gewerkt met de step, de andere keer met gewichtjes of er worden grondoefeningen uitgevoerd. Elke les komen alle spiergroepen aan bod. Er wordt gewerkt aan conditie/uithoudingsvermogen, spierkracht en het op lengte brengen en houden van de spieren. De lessen worden gegeven op muziek die het tempo bepaald. Bij makkelijke oefeningen ligt het tempo een stuk hoger dan bij moeilijke oefeningen. De les wordt afgesloten met een cooling-down. Het tempo van de cooling-down ligt een stuk lager. Door oefeningen op een rustig tempo uit te voeren wordt de hartslag naar beneden gebracht en koelt het lichaam weer langzaam af. Daarnaast is binnen de cooling-down ook aandacht voor ontspanning. Zo wordt het lichaam en de geest weer teruggebracht naar rust.

Elke les is anders, maar de basis blijft hetzelfde: samen sportief bezig zijn. Iedereen kan vrijblijvend kennis komen maken met de lessen. De eerste twee lessen mogen gratis gevolgd worden zodat u rustig kunt ervaren hoe het er aan toe gaat in de lessen en hoe uw lichaam op de de lessen reageert. Kijk voor de lestijden in het lesrooster.

Start Lesaanbod Aerobics / steps