Algemeen KSS 1

KSS 1 is ontwikkeld door de KNGU met als doel de jeugd meer bij de vereniging te betrekken. Jeugd en vrijwilligerswerk voor de vereniging is geen vanzelfsprekende combinatie. Met KSS 1 probeert de KNGU hier samen met sportverenigingen verandering in te brengen. De jeugd wordt betrokken bij de vereniging door te assisteren bij lessen, te jureren of door actief te zijn binnen een jeugdcommissie.

Binnen de KSS 1 zijn er drie belangrijke elementen. Zo is het streven om de jeugdparticipatie in bestuurskaderfuncties te verhogen. Daarin wordt de jeugd gestimuleerd een jeugdcommissie op te zetten. Tijdens lessen en trainingen is het de bedoeling jeugd warm te laten lopen voor sportkaderfuncties door ze op een speelse manier kennis te laten maken met assisteren. Tenslotte is een belangrijk doel om verenigingsbesturen op te roepen jeugd actief te betrekken bij taken in de vereniging.

Bij Hanze Gym Hattem werken we met de opleidingen Kwalificatie Structuur Sport, zoals deze worden aangeboden door de KNGU. Zo zijn er verschillende jongens en meisjes opgeleid tot assistent die daarna de stap hebben gezet om door te gaan voor het behalen van het KSS3-diploma, het officiële diploma wat nodig is om les te mogen geven binnen een vereniging.

Voor meer informatie over de opleidingen Kwalificatie Structuur Sport (KSS) kijk op de site www.kngucampus.nl